Tuyển dụng

Tuyển Nhân viên Kinh Doanh
24/02/2023
Tuyển Nhân viên Kinh Doanh tìm kiếm các thông tin về khách hàng. Tìm kiếm và sử dụng các mối quan hệ để tiếp cận khách hàng là các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp, doanh nhân trên phạm vi toàn quốc
Tuyển Nhân viên Kinh Doanh
29/05/2017
Tuyển Nhân viên Kinh Doanh tìm kiếm các thông tin về khách hàng. Tìm kiếm và sử dụng các mối quan hệ để tiếp cận khách hàng là các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp, doanh nhân trên phạm vi toàn quốc
zalo 0934 86 52 79