Tuyển dụng

Tuyển Nhân viên Kỹ Thuật
24/02/2023
Công ty Hưng Khởi Phát cần tuyển Nhân viên Kỹ Thuật sữa chửa máy in và photocopy và tuyển học nghề có phụ cấp Yêu cầu tốt nghiệp cấp 3,Bộ đội xuất ngủ càng tốt
Tuyển Nhân viên Kinh Doanh
29/05/2017
Tuyển Nhân viên Kinh Doanh tìm kiếm các thông tin về khách hàng. Tìm kiếm và sử dụng các mối quan hệ để tiếp cận khách hàng là các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp, doanh nhân trên phạm vi toàn quốc
zalo 0934 86 52 79